Föreningens syfte är att anordna regelbundna kulturevenemang samt stimulera till kulturaktiviteter i Knutby med omnejd..